Titulli Publikuar më Veprime
Programi i Transparences 27.09.2017
Analiza Vjetore 10.01.2018
Lista e eksperteve per Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Fier 24.04.2019
Plani-Strategjik-i-Komunikimit-të-Sistemit-Gjyqësor 14.12.2020
Rregullore-për-komunikimin-e-KLGJ-me-Median 14.12.2020
Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve për Periudhën: 01 Janar 2022 – 31 Dhjetor 2022 11.01.2023
Lista me te dhenat e rendities se kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore 06.02.2023
2023 -Regjistri i kerkesave dhe i pergjigjeve i Gjykates Fier 03.04.2023
Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve për Periudhën: 01 Janar 2023 – 30 Qershor 2023 06.07.2023