Titulli Publikuar më Veprime
Urdher nga Zv.Kryetare e Gjykates Fier date 04.12.2023 06.12.2023
Urdher nga Zv.Kryetare e Gjykates Fier date 04.12.2023 mbi pezullimin e procedurave te konkurrimit deri ne perfundim te raportit mjekesor te kancelares znj. Armela Divija
Urdher mbi mbajtjen e dosjeve gjyqesore per vitin e ri kalendarik dhe shortin gjyqesor 23.11.2023
Urdher mbi mbajtjen e dosjeve gjyqesore per vitin e ri kalendarik dhe shortin gjyqesor gjate kesaj periudhe
Njoftim Shpallje per lajmerimin per ekzekutim vullnetar 05.07.2023
CILAT JANË ORGANET E ADMINISTRIMIT 24.04.2023
Zyrat e Sherbimit (Cfare jane zyrat e sherbimit)? 24.04.2023
SISTEMI I REGJISTRIMIT DIXHITAL AUDIO NEPER GJYKATA 24.04.2023
Perse eshte i nevojshem sistemi i regjistrimit dixhital audio 24.04.2023
Shpallje Publike per Majlinda Hila 07.04.2023
Shpallje Publike per Adelajda Rredhi 07.04.2023
Shpallje Publike per Agron Ajbikaj 07.04.2023