Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje pozicion i lire Specialist i Prokurimit Publik Gjykata Dibër 29.09.2023
Shpallje pozicion i lire Specialist i Prokurimit Publik Gjykata Dibër
Shpallje per pozicione te lira dy sekretar gjyqësor, Gjykata Dibër 29.09.2023
Njoftim me shpallje levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil gjyqësor dy sekretar gjyqësor Gjykata Dibër
Shpallje pozicion i lire Specialist Finance Gjykata Dibër 29.09.2023
SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR Specialist Finance Gjykata Dibër
Shpallje pozicion i lire Specialist Statistikash Gjykata Dibër 29.09.2023
Njoftim me shpallje levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil gjyqësor pozicioni Specialist Statistikash Gjykata Dibër
Shpallje Vend Vakant Sekretare Gjyqesore Gjykata Fier 21.09.2023 27.09.2023
Shpallje Vend Vakant Sekretare Gjyqesore Gjykata Fier 21.09.2023
Shpallje pozicione te lira, specialist i Mp dhe Median Lushnje 26.09.2023
Shpallje pozicione te lira, specialist i Mp dhe Median Lushnje
Shpallje per pozicione te lira, sekretare 2, Lushnje 26.09.2023
Shpallje per pozicione te lira, sekretare 2, Lushnje
Njoftim vend i lire pune zyra e sherbimit Lushnje nga Gjykata Fier 25.09.2023
Njoftim vend i lire pune zyra e sherbimit Lushnje nga Gjykata Fier
Shpalle per njoftimin e fazes se testimit me shkrim per pozicionin Specialist IT te Gjykates Fier 07.09.2023
Shpalle per njoftimin e fazes se testimit me shkrim per pozicionin Specialist IT te Gjykates Fier
Mbyllje e procedures Specialist IT 07.09.2023
Mbyllje e procedures Specialist IT