Title Published on Actions
Shpallje pozicion i lire Specialist i Prokurimit Publik Gjykata Dibër 29/09/2023
Shpallje pozicion i lire Specialist i Prokurimit Publik Gjykata Dibër
Shpallje per pozicione te lira dy sekretar gjyqësor, Gjykata Dibër 29/09/2023
Njoftim me shpallje levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil gjyqësor dy sekretar gjyqësor Gjykata Dibër
Shpallje pozicion i lire Specialist Finance Gjykata Dibër 29/09/2023
SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR Specialist Finance Gjykata Dibër
Shpallje pozicion i lire Specialist Statistikash Gjykata Dibër 29/09/2023
Njoftim me shpallje levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil gjyqësor pozicioni Specialist Statistikash Gjykata Dibër
Shpallje Vend Vakant Sekretare Gjyqesore Gjykata Fier 21.09.2023 27/09/2023
Shpallje Vend Vakant Sekretare Gjyqesore Gjykata Fier 21.09.2023
Shpallje pozicione te lira, specialist i Mp dhe Median Lushnje 26/09/2023
Shpallje pozicione te lira, specialist i Mp dhe Median Lushnje
Shpallje per pozicione te lira, sekretare 2, Lushnje 26/09/2023
Shpallje per pozicione te lira, sekretare 2, Lushnje
Njoftim vend i lire pune zyra e sherbimit Lushnje nga Gjykata Fier 25/09/2023
Njoftim vend i lire pune zyra e sherbimit Lushnje nga Gjykata Fier
Shpalle per njoftimin e fazes se testimit me shkrim per pozicionin Specialist IT te Gjykates Fier 07/09/2023
Shpalle per njoftimin e fazes se testimit me shkrim per pozicionin Specialist IT te Gjykates Fier
Mbyllje e procedures Specialist IT 07/09/2023
Mbyllje e procedures Specialist IT