Title Published on Actions
Shpallje publike nga Gjykata Fier dt 03.10.2023 03/10/2023
Shpallje publike nga Gjykata Fier dt 03.10.2023
Komunikim vendimi me shpallje publike per palen e paditur Besnik Qeveri 03/10/2023
Komunikim vendimi me shpallje publike per palen e paditur Besnik Qeveri
Komunikim vendimi me shpallje publike per palen e paditur Rozeta Allajbeu 03/10/2023
Komunikim vendimi me shpallje publike per palen e paditur Rozeta Allajbeu
Shpallje nga Kryesekretaria Fier, date 02.10.2023 02/10/2023
Shpallje nga Kryesekretaria Fier, date 02.10.2023
Shpallje nga Gjykata Fier, date 29.09.2023 02/10/2023
Shpallje nga Gjykata Fier, date 29.09.2023
Shpallje nga kryesekretaria Gjykata Fier 29/09/2023
Shpallje nga kryesekretaria Gjykata Fier
Shpallje nga Gjykata Fier, date 29.09.2023 29/09/2023
Shpallje nga Gjykata Fier, date 29.09.2023
Shpallje nga Gjykata Fier, date 27.09.2023, pjesa e dyte 27/09/2023
Shpallje nga Gjykata Fier, date 27.09.2023, pjesa e dyte
Shpallje nga Gjykata Fier, date 27.09.2023, pjesa e pare 27/09/2023
Shpallje nga Gjykata Fier, date 27.09.2023, pjesa e pare
Shpallje nga Gjykata Fier, date 26.09.2023, pjesa e trete 26/09/2023
Shpallje nga Gjykata Fier, date 26.09.2023, pjesa e trete