Title Published on Actions
Njoftim Shpallje per lajmerimin per ekzekutim vullnetar 05/07/2023
CILAT JANË ORGANET E ADMINISTRIMIT 24/04/2023
Zyrat e Sherbimit (Cfare jane zyrat e sherbimit)? 24/04/2023
SISTEMI I REGJISTRIMIT DIXHITAL AUDIO NEPER GJYKATA 24/04/2023
Perse eshte i nevojshem sistemi i regjistrimit dixhital audio 24/04/2023
Shpallje Publike per Majlinda Hila 07/04/2023
Shpallje Publike per Adelajda Rredhi 07/04/2023
Shpallje Publike per Agron Ajbikaj 07/04/2023
Shpallje Publike per Albert Merko 07/04/2023
Shpallje Publike per Aleksander Canaj 07/04/2023