Titulli Publikuar më Veprime
SHPALLJE PЁR VEND VAKANT NЁ KATEGORINЁ EKZEKUTIVE “SEKRETAR GJYQЁSOR” 21.11.2023
SHPALLJE PЁR LЁVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NЁ SHЁRBIMIN CIVIL GJYQЁSOR NЁ KATEGORINЁ EKZEKUTIVE “SEKRETAR GJYQЁSOR”
SHPALLJE PЁR VEND VAKANT NЁ KATEGORINЁ EKZEKUTIVE “SPECIALIST BUXHETI/ FINANCE” 21.11.2023
SHPALLJE PЁR LЁVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NЁ SHЁRBIMIN CIVIL GJYQЁSOR NЁ KATEGORINЁ EKZEKUTIVE “SPECIALIST BUXHETI/ FINANCE”
SHPALLJE PЁR KONKURRIM PËR VEND TË LIRË PUNE PЁR POZICIONIN NЁNPUNЁS GJYQЁSOR 03.11.2023
SHPALLJE PЁR KONKURRIM PËR VEND TË LIRË PUNE PЁR POZICIONIN NЁNPUNЁS GJYQЁSOR
VENDIM MBI NËNPUNËSIN FITUES NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “SEPCIALIST ARKIVE” 01.11.2023
VENDIM MBI NËNPUNËSIN FITUES NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “SEPCIALIST ARKIVE”
VENDIM MBI NËNPUNËSIN FITUES NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “SEKRETAR GJYQËSOR” 01.11.2023
VENDIM MBI NËNPUNËSIN FITUES NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “SEKRETAR GJYQËSOR”
NJOFTIM MBI TESTIMIN ME SHKRIM PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE “PЁRGJEGJЁS ZYRE BUXHETI” 20.10.2023
NJOFTIM MBI NËNPUNËSIN FITUES TË TESTIMIT ME SHKRIM NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT, PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE “PЁRGJEGJЁS ZYRE BUXHETI”
NJOFTIM MBI NËNPUNËSIN FITUES TË TESTIMIT ME SHKRIM PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE “SPECIALIST ARKIVE” 13.10.2023
NJOFTIM MBI NËNPUNËSIN FITUES TË TESTIMIT ME SHKRIM NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT, PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE “SPECIALIST ARKIVE”
NJOFTIM MBI NËNPUNËSIN FITUES TË TESTIMIT ME SHKRIM PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE “SEKRETAR GJYQËSOR” 13.10.2023
NJOFTIM MBI NËNPUNËSIN FITUES TË TESTIMIT ME SHKRIM NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT, PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE “SEKRETAR GJYQËSOR”
SHPALLJE POZICIONI VENDI TЁ LIRЁ PUNE NË KATEGORINË “SHEF/KRYETAR DEGE BUXHETI” 1 (NJË) VEND PUNE 04.10.2023
SHPALLJE POZICIONI VENDI TЁ LIRЁ PUNE NË KATEGORI NË “SHEF/KRYETAR DEGE BUXHETI” 1 (NJË) VEND PUNE
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK NË KATEGORINË "SPECIALIST ARKIVE" 27.09.2023
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR SPECIALIST ARKIVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR