Titulli Publikuar më Veprime
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE MATILDA FETAU 14.06.2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE MATILDA FETAU
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE AURORA ALIMADHI 14.06.2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE AURORA ALIMADHI
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTAR GJERGJI BAÇI 14.06.2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTAR GJERGJI BAÇI
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTAR ELIS DINE 14.06.2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTAR ELIS DINE
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE INA YZELLARI 14.06.2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE INA YZELLARI
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTAR ARDIT KUKA 14.06.2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTAR ARDIT KUKA
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE SUELA LIKA 14.06.2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE SUELA LIKA
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 10-14 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE YRFET SHKRELI 11.06.2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 10-14 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE YRFET SHKRELI
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 10-14 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTAR ELIS DINE 10.06.2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 10-14 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTAR ELIS DINE
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 10-14 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE THOMAIDHA ROÇA 10.06.2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 10-14 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE THOMAIDHA ROÇA