Titulli Publikuar më Veprime
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES ENSOLA KUÇI NR 1213 PROT 14.06.2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE DEBITORIT ENES BENO
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES ENSOLA KUÇI NR 1202 PROT 12.06.2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE DEBITOIRT SULEJMAN TAFIL RAMA
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES SHEFIK SUPARAKU NR 1200 PROT 12.06.2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE DEBITORIT RUDINA HOXHA
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES ENSOLA KUÇI NR 1193 PROT 11.06.2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE DEBITORIT ALEKSANDRO QOSJA
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES RROK DEDA NR 1186 PROT 07.06.2024
SHPALLJE ME NJOFTIM PUBLIK DEBTIORIT: ILIRJAN MUKA DHE HEDIJE MUKA
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES SHEFIK SUPARAKU NR 1172 PROT 04.06.2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE TRASHËGIMTARËVE TË TË NDJERIT: DEBITORI ALBERT KRISTAQ MARKU
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES ENSOLA S. KUÇI NR 1156 PROT 03.06.2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE DEBITORIT: ABDREA HIDA; ALEKSANDER QOSJA; SULEJMAN RAMA
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES ARDIAN ELEZI NR 1149 PROT 30.05.2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE DEBITORIT ETLEVA BAJRAM BEQIRI (SADIKU)
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES SHEFIK SUPARAKU NR 1097 PROT 22.05.2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE DEBITORIT AGRON BELEGU, MAVLINA BELEGU
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES SHEFIK SUPARAKU NR 1066 PROT 16.05.2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE DEBITORIT RUDINA CELNIK HOXHA