Titulli Publikuar më Veprime
MATERIAL INFORMUES-KONCEPTI I TË DREJTAVE TË NJERIUT 23.02.2024
MATERIAL INFORMUES-KONCEPTI I TË DREJTAVE TË NJERIUT
“UDHËZUES STANDARD TË MARRËDHËNIEVE TЁ GJYKATAVE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN” 21.12.2023
Vendim Nr. 716, datë 06.12.2023 “Udhëzues Standard të Marrëdhënieve tё Gjykatave me Publikun dhe Median”
10 DHJETOR DITA NDËRKOMBËTARE E TË DREJTAVE TË NJERIUT 10.12.2023
10 DHJETOR DITA NDËRKOMBËTARE E TË DREJTAVE TË NJERIUT
PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR KUADRI LIGJOR I GARANTIMIT TË TË DREJTAVE TË TYRE NË SHQIPËRI 04.08.2023
PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR KUADRI LIGJOR I GARANTIMIT TË TË DREJTAVE TË TYRE NË SHQIPËRI
INFORMACION MBI VEPRIMTARINË GJYQËSORE DHE ADMINISTRATIVE TË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË 21.07.2023
INFORMACION MBI VEPRIMTARINË GJYQËSORE DHE ADMINISTRATIVE TË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITSHËM. MATERIAL I PUBLIKUAR NGA KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR
INFORMACION PЁR “LAJMЁRIMET PЁRMES AFISHIMIT NGA ZYRAT E PЁRMBARIMIT” 20.07.2023
INFORMACION PЁR “LAJMЁRIMET PЁRMES AFISHIMIT NGA ZYRAT E PЁRMBARIMIT”
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (V) 17.07.2023
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (V)
MATERIAL INFORUMES PËR NDËRMJETËSIMIN 14.07.2023
MATERIAL INFORUMES PËR NDËRMJETËSIMIN
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (IV) 13.07.2023
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (IV)
ZYRAT E SHЁRBIMIT 05.07.2023
ZYRAT E SHЁRBIMIT