Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
60005... 370 Masa Sigurimi Aurora Alimadhi ***** 27.05.2024
83001... 854 Kërkesa Penale Suela Lika ***** 27.05.2024
82600... 757 Kërkesa Penale Matilda Fetau ***** 27.05.2024
71400... 758 Kërkesa Penale Gjergji Baci ***** 27.05.2024
52902... 742 Kërkesa Me Të Dëmtuar Akuzues Yrfet Shkreli ***** 27.05.2024
81400... 756 Kërkesa Penale Artur Prenga ***** 27.05.2024
81400... 861 Kërkesa Penale Yrfet Shkreli ***** 27.05.2024
81000... 755 Kërkesa Penale Thomaidha Roca ***** 27.05.2024
50011... 741 Penale Themeli Artur Prenga ***** 27.05.2024
61400... 371 Masa Sigurimi Ina Yzellari ***** 27.05.2024