Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim per Nenpunes gjyqesor 10.11.2022
Njoftim per Nenpunes gjyqesor
Njoftim per sekretare 20.10.2022
Njoftim per sekretare
Njoftim per nje vend per Nënpunës gjyqësor 30.09.2022
Vend vakant per Nënpunës gjyqësor
Njoftim per vend tjeter vakant per Sekretare Gjyqesore 30.09.2022
NJOFTIM PER LEVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL GJYQESOR NE KATEGORINE EKZEKUTIVE SEKRETAR GJYQESOR
NJOFTIM PER VEND SEKRETAR GJYQESOR 30.09.2022
NJOFTIM PER LEVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL GJYQESOR NE KATEGORINE EKZEKUTIVE SEKRETAR GJYQESOR
Njoftim per punesim per SPECIALIST I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN 30.09.2022
Njoftim per punesim per SPECIALIST I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN
Njoftim per perfundimin e procedures per pranim ne sherbimin civil per sekretare. 12.07.2022
Njoftim per perfundimin e procedures per pranim ne sherbimin civil per sekretare.
Njoftim per perfundimin e procedures per ngritje ne detyre per Kryetar te buxhetit. 12.07.2022
Njoftim per perfundimin e procedures per ngritje ne detyre per Kryetar te buxhetit.
Njoftim per perfundimin e procedures per levizjet paralele 04.07.2022
Njoftim per perfundimin e procedures per levizjet paralele
Njoftim pergjegjes per zyren e buxhetit 17.06.2022
Njoftim pergjegjes per zyren e buxhetit