Titulli Publikuar më Veprime
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK "PËR POZICIONIN SEKRETAR GJYQËSOR" 26.09.2023
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK "PËR POZICIONIN SEKRETAR GJYQËSOR"
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK “PËR POZICIONIN SPECIALIST ARKIVE” 21.09.2023
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK “PËR POZICIONIN SPECIALIST ARKIVE”
SHPALLJE POZICIONI VENDI TЁ LIRЁ PUNE NË KATEGORINË “SPECIALIST ARKIVE" 1 (NJË) VEND PUNE 29.08.2023
Përshëndetje! Gjykata e Shkallёs sё Parё e Juridiksionit tё Pёrgjithshёm Elbasan njofton shpalljen e 1 (një) vendi tё lirё pune, nёpёrmjet procedurёs sё lëvizjes paralele, ngritje në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil gjyqësor, në kategorinë “Specialist Arkive”. Për t`u njohur me procedurën e pranimit, ju ftojmë të shkarkoni materialin e bashkëlidhur në format pfd. Ju urojmë suksese!
SHPALLJE POZICIONI VENDI TЁ LIRЁ PUNE NË KATEGORINË “SEKRETAR GJYQЁSOR" 1 (NJË) VEND PUNE 29.08.2023
Përshëndetje! Gjykata e Shkallёs sё Parё e Juridiksionit tё Pёrgjithshёm Elbasan njofton shpalljen e 1 (një) vendi tё lirё pune, nёpёrmjet procedurёs sё lëvizjes paralele, ngritje në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil gjyqësor, në kategorinë “Sekretar Gjyqësor". Për t`u njohur me procedurën e pranimit, ju ftojmë të shkarkoni materialin e bashkëlidhur në format pfd. Ju urojmë suksese!
SHPALLJE POZICIONI VENDI TЁ LIRЁ PUNENË KATEGORI NË “KRYETAR DEGE BUXHETI” 1 (NJË) VEND PUNE 29.08.2023
Përshëndetje! Gjykata e Shkallёs sё Parё e Juridiksionit tё Pёrgjithshёm Elbasan njofton shpalljen e 1 (një) vendi tё lirё pune, nёpёrmjet procedurёs sё lëvizjes paralele, ngritje në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil gjyqësor, në kategorinë “Kryetar Dege Buxheti”. Për t`u njohur me procedurën e pranimit, ju ftojmë të shkarkoni materialin e bashkëlidhur në format pfd. Ju urojmë suksese!
Njoftim pёr Kategorinё Drejtuese Kryetar i Degёs sё Buxhetit 21.12.2022
SHPALLJE PЁR LЁVIZJEN PARALELE, NGRITJEN NЁ DETYRЁ DHE PRANIMIN NЁ SHERBIMIN CIVIL GJYQЁSOR NЁ KATEGORINЁ DREJTUESE KRYETAR I DEGЁS SЁ BUXHETIT
Njoftim per Nenpunes gjyqesor. 07.12.2022
Njoftim per Nenpunes gjyqesor.
njoftim Arketar-Magazinier 05.12.2022
njoftim Arketar-Magazinier
Njoftim per Nenpunes Sigurie 05.12.2022
Njoftim per Nenpunes Sigurie
Njoftim per Nenpunes gjyqesor 10.11.2022
Njoftim per Nenpunes gjyqesor