Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim pёr Kategorinё Drejtuese Kryetar i Degёs sё Buxhetit 21.12.2022
SHPALLJE PЁR LЁVIZJEN PARALELE, NGRITJEN NЁ DETYRЁ DHE PRANIMIN NЁ SHERBIMIN CIVIL GJYQЁSOR NЁ KATEGORINЁ DREJTUESE KRYETAR I DEGЁS SЁ BUXHETIT
Njoftim per Nenpunes gjyqesor. 07.12.2022
Njoftim per Nenpunes gjyqesor.
njoftim Arketar-Magazinier 05.12.2022
njoftim Arketar-Magazinier
Njoftim per Nenpunes Sigurie 05.12.2022
Njoftim per Nenpunes Sigurie
Njoftim per Nenpunes gjyqesor 10.11.2022
Njoftim per Nenpunes gjyqesor
Njoftim per sekretare 20.10.2022
Njoftim per sekretare
Njoftim per nje vend per Nënpunës gjyqësor 30.09.2022
Vend vakant per Nënpunës gjyqësor
Njoftim per vend tjeter vakant per Sekretare Gjyqesore 30.09.2022
NJOFTIM PER LEVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL GJYQESOR NE KATEGORINE EKZEKUTIVE SEKRETAR GJYQESOR
NJOFTIM PER VEND SEKRETAR GJYQESOR 30.09.2022
NJOFTIM PER LEVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL GJYQESOR NE KATEGORINE EKZEKUTIVE SEKRETAR GJYQESOR
Njoftim per punesim per SPECIALIST I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN 30.09.2022
Njoftim per punesim per SPECIALIST I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN