Titulli Publikuar më Veprime
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 27-31 MARS 2023 PЁR GJYQTAR ELTON FRASHERI 27.03.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 27-31 MARS 2023 PЁR GJYQTAR ELTON FRASHERI
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 27-31 MARS 2023 PЁR GJYQTARE MEGI STRAKOSHA 24.03.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 27-31 MARS 2023 PЁR GJYQTARE MEGI STRAKOSHA
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 27-31 MARS 2023 PЁR GJYQTARE MATILDA FETAU 24.03.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 27-31 MARS 2023 PЁR GJYQTARE MATILDA FETAU
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 27-31 MARS 2023 PЁR GJYQTARE IDUSH MALIQI 24.03.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 27-31 MARS 2023 PЁR GJYQTARE IDUSH MALIQI
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 27-31 MARS 2023 PЁR GJYQTAR TAULANT TAFA 24.03.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 27-31 MARS 2023 PЁR GJYQTAR TAULANT TAFA
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 20-24 MARS 2023 PЁR GJYQTARE MEGI STRAKOSHA 17.03.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 20-24 MARS 2023 PЁR GJYQTARE MEGI STRAKOSHA
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 20-24 MARS 2023 PЁR GJYQTAR TAULANT TAFA 17.03.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 20-24 MARS 2023 PЁR GJYQTAR TAULANT TAFA
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 20-24 MARS 2023 PЁR GJYQTARE IDUSH MALIQI 17.03.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 20-24 MARS 2023 PЁR GJYQTARE IDUSH MALIQI
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 20-24 MARS 2023 PЁR GJYQTARE MATILDA FETAU 17.03.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 20-24 MARS 2023 PЁR GJYQTARE MATILDA FETAU
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 20-24 MARS 2023 PЁR GJYQTAR ELTON FRASHERI 17.03.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 20-24 MARS 2023 PЁR GJYQTAR ELTON FRASHERI