Titulli Publikuar më Veprime
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1469 PROT 29.09.2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT GURALI NESTAN DUROLLARI DTL 09.01.1948
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1470 PROT 29.09.2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT GJERGJ MARK JAKU DTL 01.08.1965
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1471 PROT 29.09.2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT BASHKIM HASAN MYFTARAJ DTL 07.11.1960
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1466 PROT 28.09.2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT MIHAL NIKOLL MEMA 103.04.1951
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT PЁRMBARUES SHEFIK SUPARAKU NR 1462 PROT 28.09.2023
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE PЁR DEBITORIN AURORA FATMIR KRASNIQI DTL 06.09.1992
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT PЁRMBARUES SHEFIK SUPARAKU NR 1461 PROT 27.09.2023
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE PЁR DEBITORINPEELIMB RUSHIT KOLLARE DTL 16.07.1965
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT PЁRMBARUES SHEFIK SUPARAKU NR 1460 PROT 27.09.2023
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE PЁR DEBITORIN ANDREA BESIM CANI DTL 29.11.1993 DHE ESMERALDA LAVDIM CANI DTL 15.04.2000
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1459 PROT 27.09.2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT MIKAIL ILO MANO DTL 07.10.1963
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1458 PROT 27.09.2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASES XHEMILE GANI HOKJA DTL 20.12.1963
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1457 PROT 27.09.2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT FATMIR HEKURAN KURTI DTL 11.11.1967