Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Vendim per fillimin e ekzekutimit te detyrueshem te urdherit te ekzekutimit. 05.11.2021
Shpallje Vendim per fillimin e ekzekutimit te detyrueshem te urdherit te ekzekutimit.
Kerkese per shpallje. 21.10.2021
Kerkese per shpallje.
Lajmerim permes afishimit zyra permbarimore Ardael. 18.10.2021
Lajmerim permes afishimit zyra permbarimore Ardael.
Per publikim shpallje ankandi shoq.Rezart shpk. 18.10.2021
Per publikim shpallje ankandi shoq.Rezart shpk.
Shpallje per Vendim per fillimin e ekzekutimit te detyrueshem te Urdhrit te Ekzekutimit. 12.10.2021
Shpallje per Vendim per fillimin e ekzekutimit te detyrueshem te Urdhrit te Ekzekutimit.
Shpallje per Lajmerim Ekzekutim Vullnetar. 06.10.2021
Shpallje per Lajmerim Ekzekutim Vullnetar.
Njoftim per publikim ankandi. 28.09.2021
Njoftim per publikim ankandi.
Shpallje per komunikim dhe lajmerim per debitorin Agron Camcja. 23.09.2021
Shpallje per komunikim dhe lajmerim per debitorin Agron Camcja.
Shpallje per komunikim dhe lajmerim per debitorin Faik Kuminja. 23.09.2021
Shpallje per komunikim dhe lajmerim per debitorin Faik Kuminja.
Shpallje per lajmerim vullnetar. 21.09.2021
Shpallje per lajmerim vullnetar.