Titulli Publikuar më Veprime
PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR KUADRI LIGJOR I GARANTIMIT TË TË DREJTAVE TË TYRE NË SHQIPËRI 04.08.2023
PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR KUADRI LIGJOR I GARANTIMIT TË TË DREJTAVE TË TYRE NË SHQIPËRI
INFORMACION MBI VEPRIMTARINË GJYQËSORE DHE ADMINISTRATIVE TË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË 21.07.2023
INFORMACION MBI VEPRIMTARINË GJYQËSORE DHE ADMINISTRATIVE TË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITSHËM. MATERIAL I PUBLIKUAR NGA KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR
INFORMACION PЁR “LAJMЁRIMET PЁRMES AFISHIMIT NGA ZYRAT E PЁRMBARIMIT” 20.07.2023
INFORMACION PЁR “LAJMЁRIMET PЁRMES AFISHIMIT NGA ZYRAT E PЁRMBARIMIT”
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (V) 17.07.2023
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (V)
MATERIAL INFORUMES PËR NDËRMJETËSIMIN 14.07.2023
MATERIAL INFORUMES PËR NDËRMJETËSIMIN
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (IV) 13.07.2023
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (IV)
ZYRAT E SHЁRBIMIT 05.07.2023
ZYRAT E SHЁRBIMIT
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (III) 30.06.2023
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (III)
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (II) 23.06.2023
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (II)
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (I) 20.06.2023
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (I)