Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
52000... 1713 Kërkesa Penale Idush Maliqi ***** 22.09.2023
52000... 1710 Kërkesa Penale Matilda Fetau ***** 22.09.2023
52000... 1720 Kërkesa Penale Matilda Fetau ***** 22.09.2023
52000... 1708 Kërkesa Penale Elis Dine ***** 22.09.2023
52000... 1709 Kërkesa Penale Matilda Fetau ***** 22.09.2023
52000... 1726 Kërkesa Penale Idush Maliqi ***** 22.09.2023
52000... 1712 Kërkesa Penale Elis Dine ***** 22.09.2023
52000... 1723 Kërkesa Penale Elis Dine ***** 22.09.2023
52000... 1715 Kërkesa Penale Matilda Fetau ***** 22.09.2023
52000... 1719 Kërkesa Penale Idush Maliqi ***** 22.09.2023