Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21001... 1110 Civile Themeli Elis Dine ***** 26.09.2023
21240... 1016 Civile Themeli Idush Maliqi ***** 26.09.2023
21016... 169 Kërkesa Civile Idush Maliqi ***** 25.09.2023
90909... 301 Kërkesa Civile Elis Dine ***** 25.09.2023
21283... 1015 Civile Themeli Elis Dine ***** 25.09.2023
21012... 170 Kërkesa Civile Elis Dine ***** 25.09.2023
21239... 302 Kërkesa Civile Idush Maliqi ***** 25.09.2023
21239... 303 Kërkesa Civile Elis Dine ***** 25.09.2023
21001... 1109 Civile Themeli Matilda Fetau ***** 25.09.2023
21001... 1108 Civile Themeli Idush Maliqi ***** 22.09.2023