Title Published on Actions
Njoftim pёr Kategorinё Drejtuese Kryetar i Degёs sё Buxhetit 21/12/2022
SHPALLJE PЁR LЁVIZJEN PARALELE, NGRITJEN NЁ DETYRЁ DHE PRANIMIN NЁ SHERBIMIN CIVIL GJYQЁSOR NЁ KATEGORINЁ DREJTUESE KRYETAR I DEGЁS SЁ BUXHETIT
Njoftim per Nenpunes gjyqesor. 07/12/2022
Njoftim per Nenpunes gjyqesor.
njoftim Arketar-Magazinier 05/12/2022
njoftim Arketar-Magazinier
Njoftim per Nenpunes Sigurie 05/12/2022
Njoftim per Nenpunes Sigurie
Njoftim per Nenpunes gjyqesor 10/11/2022
Njoftim per Nenpunes gjyqesor
Njoftim per sekretare 20/10/2022
Njoftim per sekretare
Njoftim per nje vend per Nënpunës gjyqësor 30/09/2022
Vend vakant per Nënpunës gjyqësor
Njoftim per vend tjeter vakant per Sekretare Gjyqesore 30/09/2022
NJOFTIM PER LEVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL GJYQESOR NE KATEGORINE EKZEKUTIVE SEKRETAR GJYQESOR
NJOFTIM PER VEND SEKRETAR GJYQESOR 30/09/2022
NJOFTIM PER LEVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL GJYQESOR NE KATEGORINE EKZEKUTIVE SEKRETAR GJYQESOR
Njoftim per punesim per SPECIALIST I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN 30/09/2022
Njoftim per punesim per SPECIALIST I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN