Title Published on Actions
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK NË KATEGORINË "SPECIALIST ARKIVE" 27/09/2023
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR SPECIALIST ARKIVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK NË KATEGORINË ''SEKRETAR GJYQËSOR" 26/09/2023
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK NË KATEGORINË ''SEKRETAR GJYQËSOR"
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK NË KATEGORINË "SPECIALIST ARKIVE” 21/09/2023
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK NË KATEGORINË "SPECIALIST ARKIVE”
SHPALLJE POZICIONI VENDI TЁ LIRЁ PUNE NË KATEGORINË “SPECIALIST ARKIVE" 1 (NJË) VEND PUNE 29/08/2023
Përshëndetje! Gjykata e Shkallёs sё Parё e Juridiksionit tё Pёrgjithshёm Elbasan njofton shpalljen e 1 (një) vendi tё lirё pune, nёpёrmjet procedurёs sё lëvizjes paralele, ngritje në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil gjyqësor, në kategorinë “Specialist Arkive”. Për t`u njohur me procedurën e pranimit, ju ftojmë të shkarkoni materialin e bashkëlidhur në format pfd. Ju urojmë suksese!
SHPALLJE POZICIONI VENDI TЁ LIRЁ PUNE NË KATEGORINË “SEKRETAR GJYQЁSOR" 1 (NJË) VEND PUNE 29/08/2023
Përshëndetje! Gjykata e Shkallёs sё Parё e Juridiksionit tё Pёrgjithshёm Elbasan njofton shpalljen e 1 (një) vendi tё lirё pune, nёpёrmjet procedurёs sё lëvizjes paralele, ngritje në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil gjyqësor, në kategorinë “Sekretar Gjyqësor". Për t`u njohur me procedurën e pranimit, ju ftojmë të shkarkoni materialin e bashkëlidhur në format pfd. Ju urojmë suksese!
SHPALLJE POZICIONI VENDI TЁ LIRЁ PUNENË KATEGORI NË “KRYETAR DEGE BUXHETI” 1 (NJË) VEND PUNE 29/08/2023
Përshëndetje! Gjykata e Shkallёs sё Parё e Juridiksionit tё Pёrgjithshёm Elbasan njofton shpalljen e 1 (një) vendi tё lirё pune, nёpёrmjet procedurёs sё lëvizjes paralele, ngritje në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil gjyqësor, në kategorinë “Kryetar Dege Buxheti”. Për t`u njohur me procedurën e pranimit, ju ftojmë të shkarkoni materialin e bashkëlidhur në format pfd. Ju urojmë suksese!
Njoftim pёr Kategorinё Drejtuese Kryetar i Degёs sё Buxhetit 21/12/2022
SHPALLJE PЁR LЁVIZJEN PARALELE, NGRITJEN NЁ DETYRЁ DHE PRANIMIN NЁ SHERBIMIN CIVIL GJYQЁSOR NЁ KATEGORINЁ DREJTUESE KRYETAR I DEGЁS SЁ BUXHETIT
Njoftim per Nenpunes gjyqesor. 07/12/2022
Njoftim per Nenpunes gjyqesor.
njoftim Arketar-Magazinier 05/12/2022
njoftim Arketar-Magazinier
Njoftim per Nenpunes Sigurie 05/12/2022
Njoftim per Nenpunes Sigurie