Title Published on Actions
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 02/12/2022
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 19 DHJETOR 2022 - 31 MARS 2023 . 20/04/2023
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 19 DHJETOR 2022 - 31 MARS 2023 .
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 01 PRILL 2023- 30 QERSHOR 2023. 11/07/2023
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 01 PRILL 2023- 30 QERSHOR 2023.
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 01 QERSHOR 2023 - 30 SHTATOR 2023 31/10/2023
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 01 QERSHOR 2023 - 30 SHTATOR 2023
Regjistri i parashikimit te prokurimeve publike per Gjykaten Elbasan 2023 19/12/2023
Regjistri i parashikimit te prokurimeve publike per Gjykaten Elbasan 2023
REGJISTRI I KËRKESAVE-ANKESAVE VITI 2023 03/03/2024
REGJISTRI I KËRKESAVE-ANKESAVE VITI 2023
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 01 TETOR 2023 - 31 DHJETOR 2023 05/03/2024
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 01 TETOR 2023 - 31 DHJETOR 2023