Title Published on Actions
MATERIAL INFORMUES-KONCEPTI I TË DREJTAVE TË NJERIUT 23/02/2024
MATERIAL INFORMUES-KONCEPTI I TË DREJTAVE TË NJERIUT
“UDHËZUES STANDARD TË MARRËDHËNIEVE TЁ GJYKATAVE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN” 21/12/2023
Vendim Nr. 716, datë 06.12.2023 “Udhëzues Standard të Marrëdhënieve tё Gjykatave me Publikun dhe Median”
10 DHJETOR DITA NDËRKOMBËTARE E TË DREJTAVE TË NJERIUT 10/12/2023
10 DHJETOR DITA NDËRKOMBËTARE E TË DREJTAVE TË NJERIUT
PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR KUADRI LIGJOR I GARANTIMIT TË TË DREJTAVE TË TYRE NË SHQIPËRI 04/08/2023
PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR KUADRI LIGJOR I GARANTIMIT TË TË DREJTAVE TË TYRE NË SHQIPËRI
INFORMACION MBI VEPRIMTARINË GJYQËSORE DHE ADMINISTRATIVE TË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË 21/07/2023
INFORMACION MBI VEPRIMTARINË GJYQËSORE DHE ADMINISTRATIVE TË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITSHËM. MATERIAL I PUBLIKUAR NGA KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR
INFORMACION PЁR “LAJMЁRIMET PЁRMES AFISHIMIT NGA ZYRAT E PЁRMBARIMIT” 20/07/2023
INFORMACION PЁR “LAJMЁRIMET PЁRMES AFISHIMIT NGA ZYRAT E PЁRMBARIMIT”
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (V) 17/07/2023
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (V)
MATERIAL INFORUMES PËR NDËRMJETËSIMIN 14/07/2023
MATERIAL INFORUMES PËR NDËRMJETËSIMIN
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (IV) 13/07/2023
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (IV)
ZYRAT E SHЁRBIMIT 05/07/2023
ZYRAT E SHЁRBIMIT