Title Published on Actions
PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR KUADRI LIGJOR I GARANTIMIT TË TË DREJTAVE TË TYRE NË SHQIPËRI 04/08/2023
PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR KUADRI LIGJOR I GARANTIMIT TË TË DREJTAVE TË TYRE NË SHQIPËRI
INFORMACION MBI VEPRIMTARINË GJYQËSORE DHE ADMINISTRATIVE TË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË 21/07/2023
INFORMACION MBI VEPRIMTARINË GJYQËSORE DHE ADMINISTRATIVE TË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITSHËM. MATERIAL I PUBLIKUAR NGA KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR
INFORMACION PЁR “LAJMЁRIMET PЁRMES AFISHIMIT NGA ZYRAT E PЁRMBARIMIT” 20/07/2023
INFORMACION PЁR “LAJMЁRIMET PЁRMES AFISHIMIT NGA ZYRAT E PЁRMBARIMIT”
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (V) 17/07/2023
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (V)
MATERIAL INFORUMES PËR NDËRMJETËSIMIN 14/07/2023
MATERIAL INFORUMES PËR NDËRMJETËSIMIN
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (IV) 13/07/2023
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (IV)
ZYRAT E SHЁRBIMIT 05/07/2023
ZYRAT E SHЁRBIMIT
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (III) 30/06/2023
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (III)
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (II) 23/06/2023
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (II)
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (I) 20/06/2023
INSTRUMENTET LIGJORË NDËRKOMBËTARË PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT (I)