Title Published on Actions
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES ENSOLA KUÇI NR 1213 PROT 14/06/2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE DEBITORIT ENES BENO
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES ENSOLA KUÇI NR 1202 PROT 12/06/2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE DEBITOIRT SULEJMAN TAFIL RAMA
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES SHEFIK SUPARAKU NR 1200 PROT 12/06/2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE DEBITORIT RUDINA HOXHA
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES ENSOLA KUÇI NR 1193 PROT 11/06/2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE DEBITORIT ALEKSANDRO QOSJA
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES RROK DEDA NR 1186 PROT 07/06/2024
SHPALLJE ME NJOFTIM PUBLIK DEBTIORIT: ILIRJAN MUKA DHE HEDIJE MUKA
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES SHEFIK SUPARAKU NR 1172 PROT 04/06/2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE TRASHËGIMTARËVE TË TË NDJERIT: DEBITORI ALBERT KRISTAQ MARKU
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES ENSOLA S. KUÇI NR 1156 PROT 03/06/2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE DEBITORIT: ABDREA HIDA; ALEKSANDER QOSJA; SULEJMAN RAMA
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES ARDIAN ELEZI NR 1149 PROT 30/05/2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE DEBITORIT ETLEVA BAJRAM BEQIRI (SADIKU)
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES SHEFIK SUPARAKU NR 1097 PROT 22/05/2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE DEBITORIT AGRON BELEGU, MAVLINA BELEGU
LAJMËRIM PËRMES AFISHIMIT PËRMBARUES SHEFIK SUPARAKU NR 1066 PROT 16/05/2024
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE DEBITORIT RUDINA CELNIK HOXHA