Title Published on Actions
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``ARDAEL`` PЁRMBARUES ARDIAN ELEZI NR 381 PROT 15/03/2023
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``ARDAEL`` PЁRMBARUES ARDIAN ELEZI NR 381 PROT
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``DORIAN SKENDI`` NR 372 PROT 13/03/2023
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``DORIAN SKENDI`` NR 372 PROT
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` SHPK PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 359 PROT 10/03/2023
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` SHPK PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 359 PROT
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` SHPK PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 358 PROT 10/03/2023
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` SHPK PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 358 PROT
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` SHPK PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 353 PROT 09/03/2023
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` SHPK PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 353 PROT
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``HALIT D. CANI`` NR 345 PROT 08/03/2023
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``HALIT D. CANI`` NR 345 PROT
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` SHPK PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 336 PROT 07/03/2023
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` SHPK PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 336 PROT
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` SHPK PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 341 PROT 07/03/2023
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` SHPK PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 341 PROT
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT PËR SHPALLJE ANKANDI SHOQËRIA ``KULLOLLI & CO BAILIFF`` SHPK NR 306 PROT 01/03/2023
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT PËR SHPALLJE ANKANDI SHOQËRIA ``KULLOLLI & CO BAILIFF`` SHPK PËRMBARUES LINDITA KULLOLLI NR 306 PROT
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``E.G BAILIFF `` PЁRMBARUES ENUAR VEKO NR 304 PROT 28/02/2023
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``E.G BAILIFF SERVICE`` PЁRMBARUES ENUAR VEKO NR 304 PROT