Title Published on Actions
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1434 PROT 25/09/2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT NEXHMIJE IZET TURKU DTL 23.07.1950
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1433 PROT 25/09/2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT RYZHDI XHELAL KUKA
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1432 PROT 25/09/2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT GURALI NESTAN DUROLLARI DTL 09.01.1948
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1431 PROT 25/09/2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT PEELUMB QERIM KOCIASI DTL 21.07.1925
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1430 PROT 25/09/2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT UARD EDMOND KALOTI DTL 25.08.1990
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1429 PROT 25/09/2023
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE PЁR DEBITORIN HERVEHE QAMIL URUCI DTL 23.03.1951
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1428 PROT 25/09/2023
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE PЁR DEBITORIN PRANVERA ENVER ALUSHLLARI DTL 05.03.1981
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``PRESTIGE`` NR 1427 ROT 25/09/2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT BLEDAR PETRIT MYZEQARI DTL 01.07.1978
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1426 PROT 25/09/2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT JEMIN MUSTAFA KACULI DTL 04.05.1961
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``PRESTIGE`` PЁRMBARUES ARDIAN BASHLLARI NR 1398 ROT 22/09/2023
NJOFTIM ME SHPALLJE PUBLIKE PЁR DEBITORINRABIHAN FEJZI MURATI DTL 29.07.1951