Title Published on Actions
STATISTIKAT PЁR LIGJ NR.9669, NENI 10 DHE 13 "URDHЁRA MBROJTJE `` VITI 2022 06/03/2023
STATISTIKAT PЁR LIGJ NR.9669, NENI 10 DHE 13 "URDHЁRA MBROJTJE `` VITI 2022
STATISTIKAT NENI 130/ a "DHUNA NЁ FAMILJE`` VITI 2022 06/03/2023
STATISTIKAT NENI 130/ a "DHUNA NЁ FAMILJE`` VITI 2022
SHPALLJE PER TE PADITUREN ARLINDA TOPI 12/10/2022
SHPALLJE PER TE PADITUREN ARLINDA TOPI
SHPALLJE PER TE PADITURIN SHKELQIM GJIKA. 11/10/2022
SHPALLJE PER TE PADITURIN SHKELQIM GJIKA.
SHPALLJE PER TE PADITURIN MONDI MEHMETI. 11/10/2022
SHPALLJE PER TE PADITURIN MONDI MEHMETI.
SHPALLJE PER TE PADITURIN MARIGLEN KORRA 11/10/2022
SHPALLJE PER TE PADITURIN MARIGLEN KORRA
SHPALLJE PER TE PADITURIN AHMET KANA. 11/10/2022
SHPALLJE PER TE PADITURIN AHMET KANA.
SHPALLJE PER TE PADITUREN ESMERALDA CANI. 11/10/2022
SHPALLJE PER TE PADITUREN ESMERALDA CANI.
SHPALLJE PER TE PADITURIN ERMEL DULE. 11/10/2022
SHPALLJE PER TE PADITURIN ERMEL DULE.
SHPALLJE PER TE PADITURIN XHEVAHIR KASEMI. 10/10/2022
SHPALLJE PER TE PADITURIN XHEVAHIR KASEMI.