Title Published on Actions
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 22-26 PRILL 2024 PЁR GJYQTARE IDUSH MALIQI 19/04/2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 22-26 PRILL 2024 PЁR GJYQTARE IDUSH MALIQI
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 22-26 PRILL 2024 PЁR GJYQTARE AURORA ALIMADHI 19/04/2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 22-26 PRILL 2024 PЁR GJYQTARE AURORA ALIMADHI
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 22-26 PRILL 2024 PЁR GJYQTAR GJERGJI BAÇI 19/04/2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 22-26 PRILL 2024 PЁR GJYQTAR GJERGJI BAÇI
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 22-26 PRILL 2024 PЁR GJYQTAR ARDIT KUKA 19/04/2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 22-26 PRILL 2024 PЁR GJYQTAR ARDIT KUKA
ÇЁSHTJE TЁ GJYKATЁS SЁ APELIT J.P. MUAJI PRIL 2024 NR 776 PROT 19/04/2024
ÇЁSHTJE TЁ GJYKATЁS SЁ APELIT J.P. MUAJI PRIL 2024 NR 776 PROT
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 22-26 PRILL 2024 PЁR GJYQTARE MATILDA FETAU 19/04/2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 22-26 PRILL 2024 PЁR GJYQTARE MATILDA FETAU
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 22-26 PRILL 2024 PЁR GJYQTAR ELIS DINE 19/04/2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 22-26 PRILL 2024 PЁR GJYQTAR ELIS DINE
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 22-26 PRILL 2024 PЁR GJYQTARE INA YZELLARI 19/04/2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 22-26 PRILL 2024 PЁR GJYQTARE INA YZELLARI
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 22-26 PRILL 2024 PЁR GJYQTARE OLTA CENAJ 19/04/2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 22-26 PRILL 2024 PЁR GJYQTARE OLTA CENAJ
ÇЁSHTJE TЁ GJYKATЁS SЁ APELIT J.P. MUAJI PRIL 2024 NR 759 PROT 17/04/2024
ÇЁSHTJE TЁ GJYKATЁS SЁ APELIT J.P. MUAJI PRIL 2024 NR 759 PROT