Title Published on Actions
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 25-29 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTAR ELIS DINE 22/09/2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 25-29 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTAR ELIS DINE
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 25-29 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTARE IDUSH MALIQI 22/09/2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 25-29 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTARE IDUSH MALIQI
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 25-29 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTARE MATILDA FETAU 22/09/2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 25-29 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTARE MATILDA FETAU
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 25-29 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTARE MEGI STRAKOSHA 22/09/2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 25-29 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTARE MEGI STRAKOSHA
LISTA E GJYKIMEVE PЁR ÇЁSHTJE PENALE APELI MUAJI TETOR RELATOR E.PETRI I NR. 1369 PROT. 19/09/2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR ÇЁSHTJE PENALE APELI MUAJI TETOR RELATOR E.PETRI I NR. 1369 PROT.. GJYKATA APELIT JURIDIKSIONI PЁRGJITHSHЁM
LISTA E GJYKIMEVE PЁR ÇESHTJE CIVILE APEL MUAJI TETOR RELATOR O. NAQELLARI NR. 1370 PROT. 19/09/2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR ÇESHTJE CIVILE MUAJI TETOR RELATOR O. NAQELLARI NR. 1370 PROT. GJYKATA APELIT JURIDIKSIONI PЁRGJITHSHЁM.
LISTA E GJYKIMEVE PЁR ÇESHTJE CIVILE MUAJI SHTATOR RELATOR M.DERVISHI NR. 1355 PROT. 18/09/2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR ÇESHTJE CIVILE MUAJI SHTATOR RELATOR M.DERVISHI NR. 1355 PROT.
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 18-22 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTARE MEGI STRAKOSHA 15/09/2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 18-22 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTARE MEGI STRAKOSHA
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 18-22 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTARE MATILDA FETAU 15/09/2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 18-22 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTARE MATILDA FETAU
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 18-22 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTAR ELIS DINE 15/09/2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 18-22 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTAR ELIS DINE