Titulli Publikuar më Veprime
Mbi rezultatin e vërifikimit paraprak-Sekretar Gjyqësor-GJDR-AL 24.05.2024
Mbi rezultatin e vërifikimit paraprak-Sekretar Gjyqësor-GJDR-AL
Mbyllje e lëvizjes paralele për 1 (një) pozicion ''Sekretar gjyqësor'' 16.05.2024
Mbyllje e lëvizjes paralele për 1 (një) pozicion ''Sekretar gjyqësor''
Mbi rezultatet e procedurës së emërimit për 1 (një) pozicion Specialist Buxheti 16.05.2024
Mbi rezultatet e procedurës së emërimit për 1 (një) pozicion Specialist Buxheti pranë Sektorit të Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar
Shpallje për Lëvizje Paralele dhe Pranimin në Shërbimin Civil Gjyqësor - Sekretar Gjyqësor 03.05.2024
Shpallje për Lëvizje Paralele dhe Pranimin në Shërbimin Civil Gjyqësor në kategorinë Ekzekutive Sekretar Gjyqësor
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pozicionin ''Specialist i Buxhetit'' 29.04.2024
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil gjyqësore, pozicioni ''Specialist i Buxhetit''
Mbyllje e procedurës lëvizje paralele për 1 (një) pozicion Specialist Buxheti 19.04.2024
Mbyllje e procedurës lëvizje paralele për 1 (një) pozicion Specialist Buxheti
Mbi rezultatet e procedurës së emërimit për 1 (një) pozicion Specialist Arkive 12.04.2024
Mbi rezultatet e procedurës së emërimit për 1 (një) pozicion Specialist Arkive
Shpallje për 1 (një) pozicion Specialist Buxheti 05.04.2024
Shpallje për Lëvizje Paralele dhe Pranimin në Shërbimin Civil Gjyqësor për 1 (një) pozicion Specialist Buxheti
Mbi rezultatin e verifikimit paraprak për pozicionin ''Specialist të Arkivës'' 27.03.2024
Mbyllje procedure lëvizje paralele për një pozicion ''Specialist të Arkivës''. 27.03.2024