Titulli Publikuar më Veprime
Dhuna në Familje Viti 2022 06.03.2023
Të dhënat Statistikore për Dhunën në Familje Viti 2022, Gjykata Rrethit Gjyqësore Durrës
Regjistri i realizimeve të prokurimeve publike, viti 2022 20.01.2023
Regjistri i realizimeve të prokurimeve publike, viti 2022
Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike, viti 2022 20.01.2023
Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike, viti 2022
Situacioni përmbledhës i shpenzimeve, Nëntor 2022 20.01.2023
Situacioni përmbledhës i shpenzimeve, Nëntor 2022
Bilanci 2021 20.01.2023
Bilanci 2021
Struktura e Pagave-Gjykata e Rrthit Gjyqësor Durrës 15.02.2022
Struktura e Pagave-Gjykata e Rrthit Gjyqësor Durrës
Raporti i Monitorimit të Shpenzimeve 2020-datë 28.01.2021-Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës 15.02.2022
Raporti i Monitorimit të Shpenzimeve 2020-datë 28.01.2021-Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës
VENDIM-NR.-171-DATË-22.04.2021-PËR-MIRATIMIN-E-“KODI-I-ETIKËS-GJYQËSORE” 30.04.2021
VENDIM-NR.-171-DATË-22.04.2021-PËR-MIRATIMIN-E-“KODI-I-ETIKËS-GJYQËSORE”