Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës

Tel: 00355 52 234362 - Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës

Email: zmp.gjykatarrethitdurres@gjykata.gov.al
Adresa: Lagjja Nr.2, Rruga: “Aleksandër Goga”, Durrës

 

 

Tel: 00355 55 245075 - Zyra e Shërbimit Kavajë

Email: arjana.hoxha@gjykata.gov.al
Adresa: Lagjja Nr.4, Rruga: “Josif Buda”, Kavajë

 

 

Koordinatori për të drejtën e informimit për Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës

Abela Lame

E-mail:  zmp.gjykatarrethitdurres@gjykata.gov.al

Web:    www.gjykata.gov.al

Tel:      00355 52 234362 Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës

Tel:      00355 55 245075 - Zyra e Shërbimit Kavajë

Adresa: Lagjia Nr.2 Rruga"Aleksandër Goga" Durrës