Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje data 12.03.2021 12.03.2021
Shpallje data 12.03.2021
Njoftim me shpallje per Bujar Avdullaj per seancen e dates 07.01.2021 03.12.2020
Njoftim me shpallje per Bujar Avdullaj per seancen e dates 07.01.2021
Njoftim me shpallje per Astrit Hushi per seancen e dates 07.01.2021 ora 11.30 03.12.2020
Njoftim me shpallje per Astrit Hushi per seancen e dates 07.01.2021 ora 11.30
Njoftim me shpallje per Artan Fezga per deklaraten e mbrojtjes 03.12.2020
Njoftim me shpallje per Artan Fezga per deklaraten e mbrojtjes
Njoftim me shpallje per Ali Karapinar per seancen e dates 18.12.2020 ora 13:00 03.12.2020
Njoftim me shpallje per Ali Karapinar per seancen e dates 18.12.2020 ora 13:00
Shpallje per Ramë Berisha per seancen gjyqesore te dates 16.12.2020 02.12.2020
Shpallje per Ramë Berisha per seancen gjyqesore te dates 16.12.2020
Shpallje per Kudret Musaj per seancen gjyqesore te dates 21.12.2020 02.12.2020
Shpallje per Kudret Musaj per seancen gjyqesore te dates 21.12.2020
Shpallje per K. Muka, B. Muka, Z.Muka, M. Berisha, L. Berisha per seancen date 28.12.2020 ora 10:00 02.12.2020
Shpallje per Kosov Muka, Bujar Muka, Zamira Muka, Marsida Berisha, Laura Berisha per seancen gjyqesore me date 28.12.2020 ora 10e 00 Gjyqtar P.Çuri.pdf
Shpallje per Firma Mishiqi per seancen gjyqesore te dates 22.12.2020 ora 14 : 00 02.12.2020
Shpallje per Firma Mishiqi per seancen gjyqesore te dates 22.12.2020 ora 14 : 00
Shpallje per Eldisa Koçllari per seancen gjyqesore te dates 22.12.2020 ora 14 : 00 02.12.2020
Shpallje per Eldisa Koçllari per seancen gjyqesore te dates 22.12.2020 ora 14 : 00