Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje pozicione te lira për 2 sekretare, Lushnje 26.09.2023
Shpallje pozicione te lira 2 sekretare, Lushnje
Shpallje pozicione te lira specialist i Mp dhe Median, Lushnje 26.09.2023
Shpallje pozicione te lira specialist i Mp dhe Median lushnje
Rezultatet e verifikimit paraprak të ngritjes në detyrë për pozicionin Shef Sektori i IT 31.08.2023
Rezultatet e verifikimit paraprak të ngritjes në detyrë për pozicionin Shef Sektori i Teknologjisë së Informacionit, Statistikave dhe Marrëdhënieve me Publikun
Rezultatet e verifikimit paraprak të ngritjes në detyrë për pozicionin Kryesekretare 31.08.2023
Rezultatet e verifikimit paraprak të ngritjes në detyrë për pozicionin Kryesekretare
Shtyrje afati per shqyrtim dokumentacioni 09.08.2023
Shtyrje afati per shqyrtim dokumentacioni per pozicionet Kryesekretare, Shef IT dhe Shef Finance
Shpallje per verifikimin paraprak per levizje paralele - Shef Finance 09.08.2023
Shpallje per verifikimin paraprak per levizje paralele per pozicionin Shef Finance
Shpallje per mbylljen e proc levizje paralele per pozicionet Kryesekretare dhe Shef Sektori IT 09.08.2023
Shpallje per mbylljen e procedures se levizjes paralele per pozicionet Kryesekretare dhe Shef Sektori Sektori i Teknologjisë së Informacionit , Statistikave dhe Marëdhënieve me Publikun
Shpallje per 4 pozicione Sekretar Gjyqesor GjYKATA E SHK. PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER 01.08.2023
SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SEKRETAR GJYQËSOR
Shpallje per pozicionin Specialist IT - GjYKATA E SHK. PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER 01.08.2023
PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE “NËPUNËS I TEKNOLOGJISË DHE INFORMACIONIT” GjYKATA E SHKALLES SE PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER
Shpallje per pozicionin Kryesekretare 25.07.2023
Shpallje per levizje paralele, ngritje ne detyre dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor ne pozicionin Kryesekretar Gjykata e Shkalles se pare e Juridiksionit te Pergjithshem Durres