Titulli Publikuar më Veprime
Vendim mbi rezultatet e procedurës së emërimit-Arkiviste 27.12.2022
Vendim mbi rezultatet e procedurës së emërimit-Arkiviste-Znj. Arba Asllanaj-Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës-AL
Mbyllje e procedurës për një pozicion Specialist IT 21.12.2022
Mbyllje e procedurës për një pozicion Specialist IT
Njoftim Mbi Verifikimin Paraprak në Pranimin në Shërbimin Civil Gjyqësor Specialist IT 12.12.2022
Njoftim Mbi Verifikimin Paraprak në Pranimin në Shërbimin Civil Gjyqësor Specialist IT
Njoftim Mbi Verifikimin Paraprak në Pranimin në Shërbimin Civil Gjyqësor Arkivist 09.12.2022
Njoftim Mbi Verifikimin Paraprak në Pranimin në Shërbimin Civil Gjyqësor Arkivist
Mbyllje e procedurës lëvizjes paralele për një pozicion Arkivist 01.12.2022
Mbyllje e procedurës lëvizjes paralele për një pozicion Arkivist
Mbyllje e procedurës lëvizjes paralele për një pozicion Specialist IT 01.12.2022
Mbyllje e procedurës lëvizjes paralele për një pozicion Specialist IT
Shpallje lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor ARKIVIST (1) pozicion 17.11.2022
Shpallje lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor ARKIVIST (1) pozicion
SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR SPECIALIT IT 14.11.2022
SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SPECIALIT IT
Emërim paraprak në pozicionon Sekretar Gjyqësor Znj. Eralda Muço 25.10.2022
Emërim paraprak në pozicionon Sekretar Gjyqësor Znj. Eralda Muço
Emërim paraprak në pozicionon Sekretar Gjyqësor Z. Antonio Hatillari 25.10.2022
Emërim paraprak në pozicionon Sekretar Gjyqësor Z. Antonio Hatillari