Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me shpallje për Z. Nazmi Hoxha 25.09.2023
Njoftim me shpallje për Z. Nazmi Hoxha
Njoftim me shpallje për Z. Altin Nuhi 25.09.2023
Njoftim me shpallje për Z. Altin Nuhi
Njoftim me shpallje për Z. Gëzim Gasa 25.09.2023
Njoftim me shpallje për Z. Gëzim Gasa
Njoftim me shpallje për Z. Abdulla Dedej 25.09.2023
Njoftim me shpallje për Z. Abdulla Dedej
Njoftim me shpallje për Znj. Vezihane Rranci 22.09.2023
Njoftim me shpallje për Znj. Vezihane Rranci
Njoftim me shpallje për Znj. Lije Spaneshi 22.09.2023
Njoftim me shpallje për Znj. Lije Spaneshi
Njoftim me shpallje për Znj. Aida Gjoka 22.09.2023
Njoftim me shpallje për Znj. Aida Gjoka
Njoftim me shpallje për Z. Viktor Gjonaj 22.09.2023
Njoftim me shpallje për Z. Viktor Gjonaj
Njoftim me shpallje për Z. Lulzim Leçini 22.09.2023
Njoftim me shpallje për Z. Lulzim Leçini
Njoftim me shpallje për Z. Eduart Manuka 22.09.2023
Njoftim me shpallje për Z. Eduart Manuka