Koordinatori për të drejtën e informimit për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës 

 

Abela Lame

 

E-mail: abela.lame@gjykata.gov.al  &  zmp.gjykatarrethitdurres@gjykata.gov.al

Web:    www.gjykata.gov.al

Tel:      00355 52 2 34362

Adresa: Lagjia Nr.2 Rruga"Aleksandër Goga" Durrës