Koordinatori për të drejtën e informimit për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës 

 

Abela Lame

 

E-mail: abela.lame@gjykata.gov.al  &  zmp.gjykatarrethitdurres@gjykata.gov.al

Web:    www.gjykata.gov.al

Tel:      00355 52 2 34362

Adresa: Lagjia Nr.2 Rruga"Aleksandër Goga" Durrës

 

 

Në linkun e mëposhtëm do të mund të njiheni me: "Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor” dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”.

 

http://klgj.al/kontakt-media/