Titulli Publikuar më Veprime
Material per publikim per Gjykaten e Apelit 13.01.2023
Material per publikim per Gjykaten e Apelit (1)
Material per publikim per Zyrat e Sherbimit 13.01.2023
Material per publikim per Zyrat e Sherbimit
Fletepalosje per Gjykaten e Apelit 13.01.2023
Fletepalosje per Gjykaten e Apelit
Fletepalosje per zyrat e sherbimit 13.01.2023
Fletepalosje per zyrat e sherbimit
Njoftim per transferimin e ambjenteve GJASHP Durres 23.09.2022
Njoftim per transferimin e ambjenteve GJASHP Durres
Shpallje për Z.Must Lleshi 06.06.2022
Shpallje për Z.Must Lleshi
Shpallje për Z. Luan Beqiri 03.06.2022
Shpallje për Z. Luan Beqiri
Shpallje për Znj. Age Lushi 03.06.2022
Shpallje për Znj. Age Lushi
Shpallje për Z. Xhemal Shima 03.06.2022
Shpallje për Z. Xhemal Shima
Shpallje për Shoqëria ''Fidens Projecr Finance' 03.06.2022
Shpallje për Shoqëria ''Fidens Projecr Finance'