Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës

Tel: 00355 52 234362

Email: zmp.gjykatarrethitdurres@gjykata.gov.al
Adresa: Lagjja Nr.2, Rruga: “Aleksandër Goga”, Durrës

Koordinatori për të drejtën e informimit për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës 

 

Abela Lame

E-mail:  zmp.gjykatarrethitdurres@gjykata.gov.al

Web:    www.gjykata.gov.al

Tel:      00355 52 2 34362

Adresa: Lagjia Nr.2 Rruga"Aleksandër Goga" Durrës