Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Vendimi Ardian Memedi 26.09.2023
Shpallje Vendimi Fitim Hallaçi 26.09.2023
Shpallje Vendimi Beqir Xheka 26.09.2023
Shpallje Vendimi Shpend Stojku 26.09.2023
Shpallje Vendimi Shaqir Hoxha 22.09.2023
Shpallje Vendimi Ezel Murrja 22.09.2023
Shpallje Vendimi Altim Pavdeja 22.09.2023
Shpallje Vendimi Edmir Kurti 22.09.2023
Shpallje Vendimi Zamira Shkurta 22.09.2023
shpallje per shitje sendi të paluajtshem ne ankand Ramadan Greva 22.09.2023