Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim
Program i transparences se veprimtarise se Gjykates se Rrethit Gjyqesor Diber.
Program i transparences se veprimtarise se Gjykates se Rrethit Gjyqesor Diber.