Takim me përfaqësues të medias të Qarkut Dibër, me pjesëmarrjen e zv/kryetares Znj. Nertila Kape, gjyqtarit për median Z. Ardit Kuka, koordinatorin për të drejtën e informimit Z. Elsi Çaushi, gazetarëve Z. Adnan Elezi , Z.Islam Shehu, Enver Doçi dhe Adriatik Sula. Objekt diskutimi ishte njohja me kërkesat dhe problematikat e hasura nga përfaqësuesit e mediave në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër.