Titulli Publikuar më Veprime
BULETINI INFORMATIV PERIODIK I KLGJ janar - mars 2021. 28.04.2021
Vendimi 192 date 24.11.2020 24.11.2020
Vendim per marjen e masave ne lidhje me Covid-19 11.11.2020
VENDIM PER RIFILLIMIN E PUNES 22.10.2020
PEZULLIMIN E VEPRIMTARISË DHE SHËRBIMEVE GJYQËSORE 15.10.2020
Njoftim per vende te lira pune Punonjes Sigurie 12.10.2020
Njoftim per vende te lira pune Nepunes gjyqesor/Fftues 12.10.2020
PËR PEZULLIMIN E VEPRIMTARISË DHE SHËRBIMEVE GJYQËSORE 11.03.2020
NJOFTIM PER VENDE TE LIRE PUNE SEKRETARE GJYQESORE 24.02.2020
NJOFTIM PER VENDE TE LIRA PUNE 27.11.2019