Titulli Publikuar më Veprime
Vendim i shkurtuar N.Rombula dhe A.Kumaraku 22.02.2024
Formular per perfaqesuesit e medias 11.01.2024
Deklarate per perpunimin e te dhenave 11.01.2024
Deklarate Konfidencialiteti 11.01.2024
Vendim i KLGJ nr. 716/2023 11.01.2024
Buletini i muajit dhjetor 2023 11.01.2024
Buletini i muajit Nentor 2023 ILD 07.12.2023
Buletini muajit nentor 2022 01.12.2022
Buletini muajit tetor-ILD 01.11.2022
Njoftim me shpallje për Selvi Zylali (Xhelo). 11.10.2022