Titulli Publikuar më Veprime
Vendim per miratimin e modulit te formularit te ankeses ndaj nenpunesve civil gjyqesor 23.04.2024
Analiza PER 2023. 05.04.2024
PROCES VERBALI mbledhja dt 28.03.2024 rihapje procedure per sekretar. 05.04.2024
PROCESVERBALI mbledhja dt 27.03.2024 per buxhetin. 05.04.2024
Urdher nr.17 date 15.02.2024 grafiku i gadishmerise se gjyqtareve. 07.03.2024
VENDIM I KESHILLIT TE GJYKATES Nr. 4 datë 18.04.2023 06.03.2024
VENDIM I KESHILLIT TE GJYKATES NR 3 DATE 05.04.2023 06.03.2024
Procesverbal i Keshillit date 30.11.2023 02.12.2023
PCV mbledhja dt 27.07.2023 30.11.2023
Proces verbali - mbledhja dt 17 korrik 2023 30.11.2023