Emri Data e fillimit të punës
FATIME VELÇANI 24.01.2007
SHYQYRI ÇOBO 24.01.2007
KOSTIKA ÇOBANAQI 24.01.2007
AGRON VAVLA 24.01.2007
IBRAHIM HOXHA 24.01.2007
GENCI SINJARI 24.01.2007
NAZMI TROKA 21.03.2007
MARGARITA BUHALI 24.01.2007
MARJANA VELÇANI 24.01.2007
BERNINA KONDI 24.01.2007