Titulli Publikuar më Veprime
HAPAT PER TE DEGJUAR SEANCAT AUDIO NE GJYKATEN E RRETHIT BERAT
ANALIZA VJETORE 2015 12.01.2018
ANALIZA VJETORE 2016 12.01.2018
RREGULLORE PËR PËRDORIMIN DHE MIRËMBJATJEN E PAJISJEVE TË TEKNOKOLGJISË SË INFORMACIONIT 12.01.2018
ANALIZA VJETORE 2017 15.03.2018
RREGULLORE E BRENDSHME 2018 15.03.2018
LISTA E EKSPERTEVE 2018 15.03.2018
STATISTIKA VJETORE 2020 11.11.2021
Vendimi i KLGJ NR. 149, date 29.03.2023 07.12.2023