Mirësevini në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës së Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Berat.

Gjykata e  Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Berat

Njoftim

Dëshirojmë t'iu njoftojmë se Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshem Berat , ofron shërbimin në sportelin e kryesekretarisë dhe në zyrën e marrdhenieve me publikun dhe median në Gjykatë në oraret:

 

    08:00 - 16:00 Veprimet  në Kryesekretari

                                                     08:00 - 16:00 Zyra e Marrdhënieve me Publikun dhe Median ne Gjykatë

 

Gjithashtu email-i zyrtar ku mund të shkruani për çdo informacion është:

Koordinator për të drejtën e informimit

Znj.Marsida Koroni

Gjykata.Berat@gjykata.gov.al

Marsida.Koroni@gjykata.gov.al

Telefon : +35532244382

Na ndiqni ne Facebook

Në linkun e mëposhtëm do të mund të njiheni me: "Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor”

dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”.                     

http://klgj.al/kontakt-media/

                                                                                                       

 

  

 

 

 

Formular Ankese

 

   

Gjyqtarët e Gjykatës: