Titulli Publikuar më Veprime
Rezultate paraprake per IT Gjyjata Berat 29.09.2023
shpallje pozicione te lira sekretare 2 Lushnje 26.09.2023
shpallje pozicione te lira specialist i Mp dhe Median lushnje 26.09.2023
zyra e sherbimit lushnje 26.09.2023
2 sekretare gjyqesore 26.09.2023
Verifikimi paraprak per pozicionin Kryesekretare 26.09.2023
Verifikimi paraprak per pozicionin sekretare gjyqesore 26.09.2023
Verifikimi paraprak per pozicionin shef sektori i Burimeve njerezore 26.09.2023
Verifikimi paraprak per pozicionin Shef sektori i It statistikave dhe marredhenie me median 26.09.2023
Verifikimi paraprak per pozicionin specialiste e marredhenieve me publikun dhe median 26.09.2023