Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me shpallje për Adrian Alo. 29.11.2022
Njoftim me shpallje për Vojsava Arapaj. 29.11.2022
Njoftim me shpallje për Violeta Hamzollari. 29.11.2022
Njoftim me shpallje për Veronika Gjika. 29.11.2022
Njoftim me shpallje për Valbona Dushku. 29.11.2022
Njoftim me shpallje për Skënder Kadiu. 29.11.2022
Njoftim me shpallje për Ollga Lako. 29.11.2022
Njoftim me shpallje për Lumturi Qevanaj. 29.11.2022
Njoftim me shpallje për Irena Hysi. 29.11.2022
Njoftim me shpallje për Flamur Xhaferllari. 29.11.2022