Title Published on Actions
Njoftim rezultati -Gjykata Korce 28/05/2024
Njoftim (specialist finance) -Gjykata Korce 20/05/2024
Shpallje ,Sekretare Gjyqesore ,Gjykata Administrative e Apelit 16/05/2024
Shpallje pozicion Shef Sektori të Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar Gjykata Korçë 15/05/2024
Njoftim per mbylljen e levizjes paralele Specialist Buxheti Gjykata Administrative Lushnje 08/05/2024
Njoftim Mbyllje procedure Sekretar gjyqesor -Gjykata Berat 07/05/2024
Njoftim"specialist buxheti"- Gjykata Korçe. 03/05/2024
Shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimin në sh. gj Sekretar Gjyqësor Gjykata Durres 03/05/2024
Pozicion i lirë pune Specialist Financë/Buxhet, Gjykata Administrative Lushnje. 03/05/2024
Shpallje pozicion i lire Specialist Finance Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit Korçë 02/05/2024