Title Published on Actions
Njoftim mbyllje procedure Sekretar. Gjykata -Berat 19/02/2024
Vendim njoftim fituesi dhe emerimi ,pozicioni ftues ,Gjykata -Berat 16/02/2024
Njoftim verifikimi Sekretar Gjyqesor ,Gykata-Berat 13/02/2024
Njoftim verifikim paraprak levizje paralele Specialist Finance Gjykata -Lushnje 12/02/2024
Njoftim per mbyllje procedure per specialist arkive Gjykata ShPJP Shkoder 09/02/2024
Njoftimper mbyllje procedure sekretare gjyqesore Gjykata ShPJP Shkoder 09/02/2024
Verifikim paraprak Sekretare Gjyqesore ,Gjykata -Berat 06/02/2024
Shef Sektori i Protokoll-Arkive Gjykata Fier. 01/02/2024
Njoftimin për pozicion të lirë pune Specialist/e Financë/Buxhet. 30/01/2024
Njoftimi i vleresimit me shkrim -ARKIVIST. 29/01/2024