Title Published on Actions
Vendim i shkurtuar N.Rombula dhe A.Kumaraku 22/02/2024
Formular per perfaqesuesit e medias 11/01/2024
Deklarate per perpunimin e te dhenave 11/01/2024
Deklarate Konfidencialiteti 11/01/2024
Vendim i KLGJ nr. 716/2023 11/01/2024
Buletini i muajit dhjetor 2023 11/01/2024
Buletini i muajit Nentor 2023 ILD 07/12/2023
Buletini muajit nentor 2022 01/12/2022
Buletini muajit tetor-ILD 01/11/2022
Njoftim me shpallje për Selvi Zylali (Xhelo). 11/10/2022