Title Published on Actions
Procesverbal i Keshillit date 30.11.2023 02/12/2023
PCV mbledhja dt 27.07.2023 30/11/2023
Proces verbali - mbledhja dt 17 korrik 2023 30/11/2023
Proces verbali i mbledhjes date 10.10.2023 30/11/2023
Proces verbali Mbledhja e Keshillit te Gjykates date 01.11.2023 30/11/2023
Proces verbali Mbledhja e Keshillit te gjykates date 18.10.2023 30/11/2023
Vendimi per shpalljen e fituesve dhe emerimin paraprak-Gjykata Berat 06/05/2021