html>

Regjistri i kërkesave 2019

 
Nr. rendor Data e regjistrimit Objekti Data e përgjigjes Statusi Tarifa
01 09.01.2019 Numri i kërkesave për informacion për vitin 2018 15.01.2019 Përfunduar Pergjigja Nuk ka
02 11.01.2019 Kërkesë për procesin gjyqësor Përfunduar Nuk ka
03 11.01.2019 Kërkesë për procesin gjyqësor Përfunduar Nuk ka
04 14.02.2019 Kërkesë për proces gjyqësor  05.03.2019 Përfunduar Nuk ka
05 04.03.2019 Kërkesë për proces gjyqësor  12.03.2019 Përfunduar Nuk ka
06 13.03.2019 Kërkesë për proces gjyqësor  11.04.2019 Përfunduar Nuk ka
07 19.03.2019 Kërkesë për vendim gjyqësor  15.04.2019 Përfunduar Nuk ka
08 28.03.2019 Kërkesë për proces gjyqësor  24.04.2019 Përfunduar Nuk ka
09 11.04.2019 Kërkesë për proces gjyqësor  18.04.2019 Përfunduar Nuk ka
10 10.05.2019 Kërkesë për proces gjyqësor  21.05.2019 Përfunduar Nuk ka
11 10.05.2019 Kërkesë për proces gjyqësor  21.05.2019 Përfunduar Nuk ka
12 13.05.2019 Kërkesë për proces gjyqësor  21.05.2019 Përfunduar Nuk ka
13 13.05.2019 Kërkesë për proces gjyqësor  21.05.2019 Përfunduar Nuk ka
14 05.06.2019 Kërkesë për proces gjyqësor  10.06.2019 Përfunduar Nuk ka
15 12.06.2019 Kërkesë për proces gjyqësor  17.06.2019 Përfunduar Nuk ka
16 24.06.2019 Kërkesë për proces gjyqësor  07.07.2019 Përfunduar Nuk ka
17 24.06.2019 Kërkesë për proces gjyqësor  09.07.2019 Përfunduar Nuk ka
18 09.07.2019 Kërkesë për proces gjyqësor  10.07.2019 Përfunduar Nuk ka
19 03.09.2019 Kërkesë për proces gjyqësor  10.09.2019 Përfunduar Nuk ka
20 10.09.2019 Lista e rasteve te vendim marrjes sipas ligjit 138/2015  23.09.2019 Përfunduar Kthim pergjigje Nuk ka
21 11.09.2019 Kërkesë për proces gjyqësor  18.09.2019 Përfunduar Nuk ka
22 16.09.2019 Kërkesë për praktika gjyqësore në lidhje me ligjin "Për të Huajt"  20.09.2019 Përfunduar Nuk ka
23 18.09.2019 Kërkesë për vendime gjyqësore  02.10.2019 Refuzuar Kthim pergjigje Nuk ka
24 17.10.2019 Kërkesë për procesin gjyqësore  25.10.2019 Përfunduar Nuk ka
25 18.10.2019 Kërkesë për procesin gjyqësore  25.10.2019 Përfunduar Nuk ka
26 05.11.2019 Kërkesë për të dhëna  13.11.2019 Përfunduar Kthim pergjigje kerkesat per pezullim Nuk ka
27 18.11.2019 Kërkesë për proces gjyqësor  03.12.2019 Përfunduar Nuk ka
28 26.11.2019 Kërkesë për marrje aktesh  16.12.2019 Refuzuar Nuk ka
29 06.12.2019 Kërkesë për vendim gjyqësor  06.12.2019 Përfunduar Nuk ka