Forum Na kontaktoni

Këshilli i Lartë Gjyqësor

Godina “Poli i Drejtësisë “, Rruga “Ana Komnena”, Tiranë

 


Koordinatori për të drejtën e informimit i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda:


Znj. Dinora Aleksi, me detyrë - Punonjëse për Marrëdhëniet me Publikun pranë GJKR-së

Email: zmp@gjkr.gov.al 

           Dinora.Aleksi@gjykata.gov.al

Tel : 00355 42 228731 (nr. brendshëm 1120) ;
        00355 42 231528


Cel : 00355694035280
Fax : 00355 42 231527

Adresa: Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda
Rruga "Jordan Misja" nr.1; 1016,
Tiranë

Orari: E Hënë - E Premte 08:00 - 16:00