Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim (specialist finance)- Korçe 21.05.2024
Njoftim (specialist finance)- Korçe
Njoftim per verifikimin paraprak ne pranimin sherbimin civil Specialist Buxheti - Shkoder 13.05.2024
Njoftim per verifikimin paraprak ne pranimin sherbimin civil Specialist Buxheti - Shkoder
Njoftim per mbylljen e levizjes paralele, vijim proc. pranim sh civil gj. S.Buxheti, Shkoder 07.05.2024
Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër do të vijojë me procedurat për pranimin në shërbimin civil gjyqësor, për pozicionin ekzekutiv “1 “(një) pozicion Specialist Buxheti në Sektorin e Buxhetit dhe Menaxhimit, Financiar, pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm kategoria e pagës IV-2
Njoftim mbi rezultatin e verifikimit paraprak pranim ne ShCGj Specialist i Sherb. Mbeshtetese 24.04.2024
Njoftim mbi rezultatin e verifikimit paraprak pranim ne sherbimin civil gjyqesor Specialist i Sherbimeve Mbeshtetese
SHPALLJE. L.P. dhe pranimin ne SH.C.GJ. ne KATEGORINË EKZEKUTIVE-Specialist Buxheti 18.04.2024
NJOFTIM MBI SHPALLJEN PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Specialist Buxheti Nr. 503-2 prot, date 16.04.2024
Njoftim i Vendimi te Keshilli te Gjykates Specialist Buxheti Gjykata Admin e Apelit 12.04.2024
Njoftim i Vendimi te Keshilli te Gjykates Specialist Buxheti Gjykata Administrative e Apelit
Njoftim i Vendimi te Keshilli te Gjykates Specialist Finance Gj. Admin. Apelit 12.04.2024
Njoftim i Vendimi te Keshilli te Gjykates Specialist Finance Scan Gj. Admin. Apelit
Njoftimper mbyllje procedure sekretare gjyqesore Gjykata ShPJP Shkoder 08.02.2024
Njoftimper mbyllje procedure sekretare gjyqesore Gjykata ShPJP Shkoder
Njoftim per mbyllje procedure per specialist arkive Gjykata ShPJP Shkoder 08.02.2024
Njoftim per mbyllje procedure per specialist arkive Gjykata ShPJP Shkoder
Njoftimi i vleresimit me shkrim -ARKIVIST 29.01.2024
Njoftimi i vleresimit me shkrim -ARKIVIST