Titulli Publikuar më Veprime
H.Selimi, E.Dedja, A.Llazari vendim per pushimin e ekzekutimit te titullit ekzekutiv te ekzekutuar. 22.05.2024
H.Selimi, E.Dedja, A.Llazari vendim per pushimin e ekzekutimit te titullit ekzekutiv te ekzekutuar teresisht
Lista e kreditoreve per ekzekzekutim te vendimeve gjyqesore per vitin 2023 Gj. Sh.J.P. Shkoder 22.12.2023
Lista e kreditoreve per ekzekzekutim te vendimeve gjyqesore per vitin 2023 Gj. Sh.J.P. Shkoder
Lista e kreditoreve per ekzek. te vendimeve gjyqesore per vitin 2023 Gj. Sh.J.P. Shkoder 12.12.2023
Lista me te dhenat e renditejes se kreditoreve per ekzek. te vendimeve gjyqesore per vitin 2023 Gj. Sh.J.P. Shkoder e perditesuar
Verifikimi paraprak per pozicionin Shef sektori i It statistikave dhe marredhenie me median 30.10.2023
Verifikimi paraprak per pozicionin Shef sektori i It statistikave dhe marredhenie me median
Verifikimi paraprak per pozicionin shef sektori i Burimeve njerezore 30.10.2023
Verifikimi paraprak per pozicionin shef sektori i Burimeve njerezore
Vendim i keshillit te gjykates per emerim ne detyre Shef IT 30.10.2023
Vendim i keshillit te gjykates per emerim ne detyre Shef IT
VENDIM EMERIMI SHEF I BURIMEVE NJEREZORE 30.10.2023
VENDIM EMERIMI SHEF I BURIMEVE NJEREZORE
Shpallje Shef i sektorit te Burimeve njerezore 30.10.2023
Shpallje Shef i sektorit te Burimeve njerezore
Shpallje Shef i sektorit te IT stat dhe MP 30.10.2023
Shpallje Shef i sektorit te IT stat dhe MP
Njoftim mbi verifikimin paraprak ngritje ne detyre 30.10.2023
Njoftim mbi verifikimin paraprak ngritje ne detyre